PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS THANH TÙNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai04:26:43 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai04:26:39 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai04:26:35 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai03:41:28 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20653
5Khách vãng lai03:31:38 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20863
6Khách vãng lai03:20:32 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
7Khách vãng lai03:16:57 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
8Khách vãng lai03:04:58 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
9Khách vãng lai02:36:33 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai02:22:07 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20858
11Khách vãng lai01:54:02 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20653
12Khách vãng lai01:10:18 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
15 11 2018